Reglament 

1. Els participants hauran de respectar les regles de la competició, basades en el reglament de la Federació Espanyola de Triatló, i han de conèixer el recorregut de cada segment.

2. El casc, les bicicletes i bosses de transició seran comprovades el dia anterior a la cursa durant el Check-in, per si s'haguessin de dur a terme modificacions per al compliment de les normes.

3. El control tècnic de la prova i la seva responsabilitat estarà a càrrec del Jutge General i altres jutges auxiliars nomenats per la FETRIB (Federació de Triatló de les Illes Balears). Es seguirà el reglament de la Federació Espanyola de Triatló.

4. Està totalment prohibit llençar deixalles; els competidors que tirin embolcalls de barres, gels o ampolles fora dels llocs indicats seran desqualificats immediatament.

5. L'equip mèdic de la prova pot retirar a qualsevol participant si considera que la seva salut està en perill.

6. El drafting està prohibit. La distància entre triatletes ha de ser de 12 metres de longitud per 3 metres laterals. Es respectarà escrupolosament el costat dret de la calçada; envair el costat contrari o trepitjar la línia mitjana divisòria serà motiu de desqualificació.

7. Només s'admetran els cascos rígids i homologats, que estaran sempre cordats mentre l'esportista estigui en contacte amb la seva bicicleta.

8. Les reclamacions es presentaran per escrit al Jutge General, una hora després d'acabada la prova com a màxim.

9. L'assistència o acompanyament al triatleta mentre duri la competició està totalment prohibida.

10. Qualsevol dispositiu amb auriculars (mòbils, mp3, reproductors multimèdia ...) estan prohibits.

11. Hi ha d'haver un mínim de 5 participants per categoria per poder optar al lliurament de trofeus.

12. El tram de Sant Salvador serà cronometrat.

13. CANCEL·LACIÓ, CANVIS I TRANSFERÈNCIES

En cas de cancel·lació de l'esdeveniment per causes de força major el participant no tindrà dret a la devolució de la inscripció.
Una vegada formalitzada la inscripció, s'estableixen els següents terminis per a les devolucions de la mateixa
:

  • Per a cancel·lacions d'inscripció comunicades fins a un mes abans del triatló, tindran dret a una devolució del 80% de l'import pagat.
  • Per a cancel·lacions d'inscripció comunicades entre un mes i dues setmanes abans del triatló, tindran dret a una devolució del 50% de l'import pagat.
  • No es retornarà cap import per a les possibles sol·licituds de cancel·lació que tinguin lloc en els últims 15 dies abans del triatló.
  • Canvis de distància:
    • Fins a 31 de desembre es va retornarà l'import de la diferència en cas que sigui procedent.
    • Des de 1 de gener i fins a tancament d'inscripcions no es retornarà l'import de la diferència i en cas que la nova distància tingui un preu més elevat, es carregarà la diferència.

  • ​No està permes el canvi de nom en la inscripció.

Normativa FETRI 2018

Cambios en el reglamento de competicione[...]
Documento Adobe Acrobat [3.8 MB]

Document exoneració responsabilitat

DOCUMENT EXONERACIO PC2019_ESP.pdf
Documento Adobe Acrobat [79.6 KB]
Clic para visitar Meteoportocolom.com